Arbetsmiljö & Kvalitet

Arbetsmiljö

Licab erbjuder stöd och experthjälp inom arbetsmiljö och säkerhet för investeringsprojekt inom infrastruktur, samhälle och industri. Vi utför olycksfalls- och tillbudsutredningar, revisioner, statusbedömningar, riskbedömningar med stöd av olika metoder och håller verksamhetsanpassade utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Vi åtar oss även uppdrag som byggarbetsmiljösamordnare, både som BAS-U och BAS-P.

Exempel på kunder: Sunpine, LKAB, Facebook, SISK, Boliden