Arbetsmiljö & Kvalitet

Kvalitet

Licab erbjuder stöd och experthjälp inom kvalitetsledning för tillverkande industri och investeringsprojekt. Vi utför utredningar, processanalyser och ger stöd till våra kunder i olika förbättringsprojekt samt vid implementering av ledningssystem. Vi erbjuder även resurser för kvalitetssamordning i investeringsprojekt och kan även ta ett helhetsansvar för styrning av teknisk dokumentation för CE-märkning.

Exempel på kunder: Sunpine, LKAB