Verksamhetsutveckling

Affärsutveckling

Licab erbjuder affärsutvecklingstjänster i form av ledningsstöd till kunden. Vi jobbar med visionsformuleringar, såväl som målutveckling och verksamhetsplanering.

Vi hjälper kunder att öka sin effektivitet genom verksamhetsanalyser och genomför processkartläggningar. Vi håller även workshops tillsammans med kunden för att identifiera sätt att ständigt förbättra sin affär och hitta nya vägar att åstadkomma önskade resultat.