Produktportfölj

Projektledning
Teknik, Miljö & Energi
Mark & fastighetsjuridik
Arbetsmiljö & Kvalitet
Verksamhetsutveckling

Licab är ett litet, familjärt bolag med stora kompetensresurser. Vi erbjuder nischad spetskompetens för projekt inom infrastruktur, industri och samhälle. Licab jobbar nära kunden och har alltid projektets bästa för ögonen. Vi är kända för förmågan att förstå kundens utmaningar och vad de egentligen behöver. Det är en förutsättning för att kunna lösa uppdrag lite bättre. Det här är vår produktportölj.

Projektledning

 • Projektledare
 • Projektchef
 • Projekteringsledare
 • Delprojektledare
 • Projektingenjör
 • Projektspecialist/projektstöd
 • Byggledare
 • Byggsamordnare
 • Uppdragsledare
 • Utredare

Läs mer

Teknik, Miljö & Energi

 • Tillståndsärenden
 • Anmälningar/dispenser
 • MKB
 • Miljöinventeringar
 • Miljösamordningsarbete
 • Miljöledning
 • Miljörätt
 • Rådgivning

Läs mer

 • Vägplaner
 • Förfrågningsunderlag/bygghandling
 • Detaljprojektering
 • Val av utformning
 • Utredningar/förprojektering
 • Teknisk rådgivning
 • Byggledning/Byggplatsuppföljning
 • Fältarbeten/inventeringar
 • Besiktning

Läs mer

 • Konstruktion el och instrument
 • Instrumentering
 • AKB (allmän kraft och belysning)
 • Processel
 • Förstudier/förprojektering
 • Upphandlingar
 • Förfrågningsunderlag
 • Avgröning och idrifttagning
 • Rådgivning/processtöd
 • Funktionsbeskrivningar
 • Programmeringsunderlag
 • Kvalitetssäkring genom arbetssätt (följer ISO 9001)

Läs mer

 • Mark
 • Bana
 • El
 • Signal
 • Tele/IT
 • Järnvägsplaner
 • Projektering
 • Fältarbeten
 • Teknikstöd/specialist
 • El och trafiksäkerhet
 • Godkännandeprocessen ledningssystem
 • Inkopplingsledning
 • Entreprenadbesiktningar
 • Byggplatsuppföljning

Läs mer

 • Utredningar
 • Förprojektering
 • Framtagande tillstånd
 • Fältarbeten/inventeringar
 • Teknikstöd
 • Juridikstöd

Läs mer

 • Utredningar
 • Förprojektering
 • Upprustningsprojekt
 • Förnyelseprojekt
 • Teknikstöd

Läs mer

 • Besiktningar
 • Tekniksamordning

Läs mer

Mark & fastighetsjuridik

 • Fastighetsrättsliga specialister
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Mark- och exploateringsfrågor
 • Fastighetsbildning
 • Avtal
 • Tolkning och tillämpning fastighetsrätt
 • Markåtkomst
 • Förhandlingar
 • Myndighetskontakter
 • Byggnadsvärdering

Läs mer

Arbetsmiljö & Kvalitet

 • Arbetsmiljösamordnare
 • Upphandlingsstöd
 • Verksamhetsutbildningar
 • Olycksutredningar
 • Juridiskt arbetsmiljöstöd, myndighetshantering
 • Riskhantering
 • Utbildningar
 • CE-märkning

Läs mer

 • Processtyrning
 • Produktionsoptimering
 • Kvalitetsutveckling
 • Produktionsstöd
 • Kvalitetsrevisioner
 • Kravhantering
 • Riskanalys
 • Flödesoptimering
 • Total Quality Management
 • Leanimplementering (leanmetodik)
 • 6sigma
 • Visualisering och styrning av produktionsflöden
 • Verksamhetssystem
 • Ledningssystem
 • Styrning av teknisk dokumentation för CE-märkning

Läs mer

Verksamhetsutveckling

 • Digitaliseringsapplikationer inom industri, infrastruktur och samhällsbyggnad
 • Digitalisering/automationsstrategi konsultation
 • Informationsinsamling och spridning för effektiv beslutsfattning
 • Digitaliserings- och automationsstrategi för industri
 • Effektivisering
 • Arbetsmiljöförbättring genom digitalisering

Läs mer

 • Mål och visionsformulering
 • Verksamhetsplaner/affärsplaner
 • Verksamhetsanalys
 • Processutveckling/processledning
 • Förändringsarbeten/förändringsledning
 • Strategisk rådgivning

Läs mer

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Riskanalys
 • Skräddarsydd utbildning efter önskemål

Läs mer