Teknik, Miljö & Energi

Järnväg

Licab erbjuder projektledning och specialiststöd inom tekniker kopplat till projektering och byggande av järnväg. Av oss kan kunden få en helhetslösning med allt från förstudier, upprättande av järnvägsplaner, byggplatsuppföljning under byggskede samt entreprenadbesiktningar av färdig anläggning. 

Exempel på referensprojekt.

Norrbotniabanan

I projektet stöttar Licab med delprojektledning inom projektering, markförhandling, teknikstöd bana samt handläggning av godkännandeprocessen och säkerhetsstyrning bana. Vi medverkar i samtliga skeden från framtagande av projektkrav, planering av projektet, upphandling av projektering och entreprenad, i byggskedet och till sist överlämnandefasen.