Teknik, Miljö & Energi

Bygg

Licab erbjuder flertalet tjänster inom byggteknik och fastighetsförvaltning. Vi erbjuder exempelvis granskning och upprättande av förfrågningsunderlag, bygghandling och hyresavtal, kalkylstöd, kontrollansvarig enligt PBL samt besiktningar inom bygg och installation.

Exempel på referensuppdrag:

Ombyggnation av Skeppsbrogatan 6 i Luleå, Norrbottens Byggmästareförening:
I uppdraget har ingått att samordna besiktning för delad entreprenad innefattande bygg, el, ventilation, rör, brand, larm och passage samt styr och regler för tre våningsplan (2000 m2).

Samhällsomvandlingen i Malmberget, LKAB:
Tolkning av hyresavtal och förslag på marknadsvärdering av gällande avtal.