Teknik, Miljö & Energi

Vattenkraft

Licab erbjuder stöd och experthjälp inom vattenkraft. Vi är med i hela kedjan från förstudie till överlämning av driftsatt anläggning. Licab erbjuder resurser som kan stötta med teknik, inventeringar, framtagande av tillstånd och projektledning.

Exempel på kunder: Vattenfall Vattenkraft