Teknik, Miljö & Energi

Vindkraft

Licab erbjuder stöd och experthjälp inom vindkraft. Vi är med i hela kedjan från att säkra mark till att vindkraftparken är i drift. Vi erbjuder resurser som kan stötta med teknik, inventeringar, framtagande av tillstånd och projektledning. Vi kan även ta helhetsansvar för framtagande av tillstånd i tidiga skeden då vi har experter inom bland annat miljö (exempelvis MKB), juridik samt mark- och fastighetsfrågor.

Exempel på kunder: Vattenfall Vindkraft, OX2