Projektledning

Projektledning

Licab tillhandahåller projektledning och spetskompetens mot samtliga teknikområden för projekt inom infrastruktur, samhälle och industri. Det omfattar bland annat byggande av väg och järnväg, el & automation, vattenkraft, bygg och miljö.

Kvalificerad projektledning är basen i Licabs erbjudande och nyckeln till framgångsrika affärer. Våra konsulter har alla unika kompetenser och kombinerar handlingskraft med hög kommunikativ förmåga. Vi utreder krav och förväntningar samt föreslår lösningar. Det innebär bland annat uppstart av projekt, resurssättning samt igångsättning av delprojekt och styrgruppsarbete.

Licab ansvarar även för framtagande av mastertidplan, exploateringsbudget och projektbudget.

Licab upprättar förfrågningsunderlag och avtal samt upphandling av underkonsulter och entreprenörer. Våra projektledare ansvarar även för samordning och uppföljning med entreprenör i utökad samverkan, kontakt och möten med lokala och nationella byggaktörer, konsulter och arkitekter samt med forskare (i exempelvis innovations- och utvecklingsprojekt) samt dialogmöten med allmänheten.