Teknik, Miljö & Energi

Miljö

Licab erbjuder miljöjuridiskt stöd samt upprättar MKB (miljökonsekvensbeskrivningar), utför utredningar för alternativa lokaliseringar samt identifierar behov av tillstånd, anmälningar och dispenser.

Licab utför förebyggande systematiskt miljöarbete, inventeringar och analyser för utredning och projektering samt upprättar tillstånd. Vi arbetar nära kunden och stöttar med miljöfrågor i det dagliga arbetet. Licab ansvarar för kommunikation och samråd med tillsynsmyndigheter, organisationer och allmänhet.

Licab utför även miljöinventeringar i form av naturvärdesinventeringar och fågelinventeringar.

Exempel på kunder: Trafikverket, Vattenfall, LKAB och kommuner.