Verksamhetsutveckling

Digitalisering

Licab erbjuder tjänster inom digitalisering i koppling till de segment där vi verkar. Digitalisering inom industri, infrastruktur och samhälle omfattar många olika applikationer, och vi säkerställer att alltid ligga inom framkant gällande detta. Teknik för digitalisering, som exempelvis olika perspektiv av automatisering, är exempelvis ett av Licabs expertisområden.

En annan stor del av digitalisering omfattar utveckling av verksamheten avseende exempelvis nya arbetssätt, effektiviseringar, att interagera med digitala tjänster som beslutsstöd osv, där vi kan stötta kundens verksamhet (se vidare under ”Kvalitet”).