Mark & fastighetsjuridik

Mark & fastighetsjuridik

Licab erbjuder stöd och experthjälp inom mark- och fastighetsjuridik för projekt mot infrastruktur, industri och samhälle.

Licab bistår vid ny- och ombildning av fastigheter, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar. Vi erbjuder stöd vid fastighetsbestämningar, fastighetsutredningar, värderingar, geodesi, bildande av samfällighetsföreningar inom bland annat väg- och järnvägsprojekt och i samband med byggande av bostäder men även i projekt som rör gruvdrift. Vi hjälper även kunden med rådgivning, avtal, medling och samråd med sakägare och fastighetsägare, rättighetshavare, näringsidkare och myndigheter bland annat som sammanträdesledare och beslutsfattare.

Exempel på referensuppdrag:

Luleå kommun

För Luleå kommun är våra uppdrag varierande. Licab har exempelvis arbetat med förhandling med exploatörer och upprättande av exploateringsavtal. Vi har arbetat med framtagandet av övergripande riktlinjer för markanvisning inom kommunen och framtagande av process för markanvisning inom kommunen, samt med samtliga mark- och exploateringsfrågor – inklusive upprättande av markanvisningsavtal och överlåtelseavtal kopplade till exploatering av den nya stadsdelen Kronandalen.

Exempel på kunder: Trafikverket, LKAB, Vattenfall och kommuner