Teknik, Miljö & Energi

Väg

Licab erbjuder resurser som kan stötta med teknik, inventeringar, byggledning och projektledning. Men också att ta helhetsansvar för projekteringar och utredningar.

Exempel på referensuppdrag.

Riskreducerande åtgärd, väg 755

Licab har haft i uppdrag att ta fram vägplan och bygghandling för ny dragning av ca 10 km väg för att undvika att vägen rasar mot Lule älv. Detta har bland annat innefattat linjestudier, naturinventeringar, mätteknik, geotekniska undersökningar, framtagande av vägplan och MKB för åtgärden. Därefter har Licab ansvarat för att detaljprojektera åtgärderna inför upphandling av entreprenör.

Ny rastplats Byske, E4 södergående

Licab har haft i uppdrag att utifrån omgivning och kravbild utforma en attraktiv rastplats innehållande bland annat belysning, parkeringar, servicebyggnad, lekutrustning och rekreationsytor. Arbetena har även innefattat naturinventeringar, mätteknik, geotekniska- och markmiljöundersökningar samt framtagande av nödvändiga dispenser och tillstånd. Därefter har Licab ansvarat för att detaljprojektera åtgärderna inför upphandling av entreprenör.