Teknik, Miljö & Energi

El

Licab utför projektering inom el och automation i industriella anläggningar och är med i projektets alla faser. Vi erbjuder stöd i upphandlingar och vid upprättande av förfrågningsunderlag. Vår ambition är att för projektets bästa och kunden i fokus leverera rätt kvalitet, funktion och kostnadseffektivt enligt budget och tidplan.

Vi arbetar tillsammans med kunden för att implementera energieffektiva processer för att minska miljöpåverkan i den tunga industrin.

Exempel på våra kunder finns inom gruv-, process-, energi och tillverkningsindustrin.